​Kehity 

ja onnistu

työssäsi.

​Kehity
​ja onnistu
työssäsi.

​Sensovalmennus tehostaa työntekoa

Luontaiset vahvuudet ja kommunikointi ovat merkittävässä roolissa työelämässä. Sensovalmennus edistää voimavarojen järkevää käyttöä, työn sujuvuutta ja hyviä tuloksia.

– Luontaisten vahvuuksien kartoittaminen osoittaa esimerkiksi, miten työtä voidaan tehdä laadukkaammin, tehokkaammin ja ylipäätään optimaalisesti. Sensovalmennus auttaa työn roolituksessa, työnjaossa, päätösten tekemisessä ja työnohjauksessa, sensovalmentaja Jouko Mikkola sanoo.

Olemme yksilöinä erilaisia. Esimerkiksi osa meistä on ihmiskeskeisiä, osa taas asialähtöisiä. Tiedon vastaanottamisen ja uuden omaksumisen tavat vaihtelevat.

– Luontaiset asiat kuluttavat vähemmän energiaa kuin epämukavuusalueen suoritukset. Vahvuuksien kartoittaminen antaa olennaista tietoa esimerkiksi kommunikaatioon. Erilaiset yksilöt vastaanottavat viestejä eri tavoin. Oman sanoman saa todennäköisemmin perille, kun tuntee vastaanottajan luontaiset vahvuudet.

Onnistuja​t

”Tavoitteena oli saada aikaan positiivinen yhteishenki ja vahvistaa työhyvinvointikyselystä löytyneitä vahvuuksia sekä löytää työkaluja kehittämiskohteiden työstämiseen. 

Tavoitteet ylitettiin, ja saimme paljon positiivista palautetta henkilöstöltä tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus vahvisti yhteishenkeä huomattavasti. Joukolla on monipuolinen osaaminen valmentamisesta, sekä selkeä ja johdonmukainen tapa lähestyä asioita. Suosittelemme.”
Tiina Halinen
Toimitusjohtaja, Linnan Klinikka Oy


”Nyt pystyn paremmin huomioimaan henkilöstön tarpeet ja sain työkaluja oman työn ja henkilöstön organisointiin. Ei keskitytty ongelmiin vaan mahdollisuuksiin.”
Satu Saarinen
K-Supermarket Turenki

Share This